De gemeente Raalte werkt samen met inwoners, ondernemers, plaatselijk belangen, verenigingen en andere partners aan een omgevingsvisie. Bij cafetaria, langs de lijn bij het voetbalveld  of bij de supermarkt. Inwoners worden op allerlei manieren gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze omgeving.

Maar wat vindt de jeugd eigenlijk belangrijk? In een workshop dachten twee groepen zes en een groep tweedeklassers van het VMBO na over deze vraag. Het resultaat waren 70 foto’s. We hebben in twaalf foto’s een samenvatting gemaakt van alles wat de leerlingen aandroegen. Kijkt u mee?

Wilt u ook meedoen, praten en denken in het maken van een omgevingsvisie? Uw inbreng is van harte welkom!
Ga voor meer informatie naar raalte.nl/onzeleefomgeving.

Door Redactie