Het kan iedereen overkomen, dat je je een periode eenzaam voelt. Ook mensen die regelmatig anderen om zich heen hebben. De meesten komen er zelf weer uit, maar dat lukt niet iedereen. Daarnaast rust er een taboe op eenzaamheid, waardoor het verborgen blijft en daardoor lastig te signaleren. Erna Klok van WijZ welzijn in Raalte is het aanspreekpunt voor het Meldpunt Eenzaamheid. Door maatwerk te bieden probeert WijZ welzijn Raalte eenzaamheid in de gemeente Raalte een halt toe te roepen. Wie hulp wil bij het doorbreken van eenzaamheid kan daarvoor bij het welzijnswerk terecht.

“Er zijn verschillende soorten eenzaamheid, waaronder emotionele en sociale”, vertelt Erna. “Mensen met emotionele eenzaamheid missen een hechte band met een ander persoon, bijvoorbeeld een partner of goede vriend. Mensen met sociale eenzaamheid missen betekenisvolle relaties in bijvoorbeeld een vriendengroep.” Eenzaamheid komt niet alleen voor in verschillende vormen, maar ook bij verschillende leeftijden. Iedere groep, van jong tot oud kan zich eenzaam voelen. Daarnaast zijn er risicogroepen zoals mensen op leeftijd, alleenstaanden, chronisch zieken. Ook een migratieachtergrond of laaggeletterdheid kan een factor zijn. Bij de jongeren in de samenleving speelt zeker sinds de corona-uitbraak eenzaamheid een grote rol.

“Eenzaamheid wordt pas een probleem als je het zelf als zodanig ervaart en het een belemmering vormt in je dagelijks leven. Verschillende vormen van eenzaamheid vragen om een andere aanpak. Mensen die alleen wonen en veel alleen zijn hoeven niet per definitie eenzaam te zijn. Het is heel persoonlijk, je bent je eigen graadmeter.”

De ene persoon is gebaat bij activering in de vorm van begeleiding of coaching. De ander bij een nieuw contact, weer iemand anders bij aansluiting in een groepsactiviteit. Om erachter te komen wat iemand kan helpen gaat WijZ welzijn Raalte het gesprek aan. “We proberen te achterhalen waar het gevoel van eenzaamheid vandaan komt en waar we op kunnen inzetten. Vaak kunnen we zelf hulp bieden maar soms verwijzen we door naar het maatschappelijk werk of een andere organisatie. ”WijZ welzijn Raalte heeft verschillende projecten die ingezet kunnen worden in het kader van ontmoeting. “Het project Welzijn op Recept is bijvoorbeeld een mooie manier om sociale contacten op peil te brengen. Soms kan het leren omgaan met de gevoelens al een groot verschil maken. En voor anderen zijn ontmoetingsactiviteiten een mooie manier om eenzaamheid tegen te gaan. Het is echt maatwerk.”

Van 29 september tot 6 oktober is de landelijke Week tegen Eenzaamheid. In deze week staat ontmoeting en verbinding centraal. Ook WijZ welzijn Raalte doet mee aan deze week. “Mocht je je na het lezen van dit artikel aangesproken voelen, dan is deze week wellicht een mooi moment om op een laagdrempelige manier aan te haken.”

Iedereen in de gemeente Raalte die zich eenzaam voelt of zich zorgen maakt over iemand in zijn omgeving die wellicht eenzaam zou kunnen zijn, kan vrijblijvend bellen voor advies met het Meldpunt.

Vrijwilligers gezocht

De Vriendenkring is een van de projecten van WijZ welzijn Raalte tegen eenzaamheid. Voor dit project wordt nog gezocht naar vrijwilligers die de Vriendenkringen willen ondersteunen met het opbouwen van hun eigen kring. Geïnteresseerd? Neem contact op!

Contactgegevens

Meldpunt Eenzaamheid
Erna Klok
tel. 06 1071 1271
e.klok@wijz.nu
www.wijz.nu

Door Redactie